Sharr Travel Contact

Prishtine:

Tel: + 381 (0) 38 610 015

Prishtine:

Tel: + 381 (0) 38 610 016

Prizren:                           Email:
Tel: + 381 (0) 29 224 016       sharrtravel@hotmail.com

Sharr Travel Contact Sharr Travel Contact
Sarandë

Hotel Apollon - Sarandë

01 Qershor – 30 Qershor dhe 01 Shtator – 30 Shtator
Dhoma teke  me pamje anesore nga deti...................................... 60€
Dhoma dopio  me pamje anesore nga deti................................... 65€
Dhoma dopio  me pamje nga deti...................................................... 70€
Dhoma treshe  me pamje anesore nga deti.................................. 80€
Dhoma treshe me pamje nga deti..................................................... 85€

01 Korrik – 15 Korrik dhe 21 Gusht – 31 Gusht
Dhoma dopio  me pamje anesore nga deti................................... 95€
Dhoma dopio  me pamje nga deti..................................................... 105€
Dhoma treshe  me pamje anesore nga deti................................. 110€
Dhoma treshe me pamje nga deti...................................................... 115€

16 korrik – 20 Gusht
Dhoma dopio  me pamje anesore nga deti................................... 100€
Dhoma dopio  me pamje nga deti...................................................... 110€
Dhoma treshe  me pamje anesore nga deti................................. 115€
Dhoma treshe me pamje nga deti..................................................... 125€


Ne cmim perfshihet mengjesi, parkingu, çadrat ne plazh, wifi
Shtese për drekë ose darkë 12€

 

Hotel Aulona

01 Qershor – 30 Qershor                         BB              HB           
Dhoma dyshe ......................................................35€............40€
Dhoma treshe .....................................................45€............55€

 01 Korrik  – 15 Korrik                                  BB              HB           
Dhoma dyshe .........................................................45€............50€
Dhoma treshe ........................................................50€............60€

15 Korrik  – 30 Gusht                            BB              HB           
Dhoma dyshe ..................................................50€............55€

Dhoma treshe .................................................55€............65€

 
01 Shtator – 30 Shtator                               BB              HB           

Dhoma dyshe .........................................................40€...........45€
Dhoma treshe ........................................................45€...........55€

 
Femijet deri 0-3 vjec pa pagese
Nga mosha 3 – 6 vjec 50%
Nga mosha 6-12 vjec 70%

Grand Hotel

1– 30 Qershor dhe 1 -15 Shtator
Dhoma dyshe.......................................................................... 70€
Dhoma dyshe twin.................................................................60€
Dhoma njeshe.........................................................................60€
Junior Suite ( double + 2 single)....................................100€

1 Korrik – 31 Gusht
Dhoma dyshe.......................................................................... 100€
Dhoma dyshe twin...................................................................95€
Dhoma njeshe............................................................................95€
Junior Suite ( double + 2 single).....................................140€

(Ne cmim perfshihet mengjesi si dhe cadrat ne pishine ose plazh

Hotel Nertili

01 – 30 Qershor
Dhoma dyshe me pamje deti..................................................... 59€
Dhoma dyshe teke me pamje nga deti..................................59 €
Dhoma treshe me pamje nga deti............................................69€
Dhoma dyshe teke.............................................................................57€
Dhoma katershe me pamje nga deti.......................................79€
Dhoma katershe ekonomike........................................................62€

 01 –  15 Korrik

Dhoma dyshe me pamje deti........................................................ 72€
Dhoma dyshe teke me pamje nga deti.....................................72 €
Dhoma treshe me pamje nga deti...............................................81€
Dhoma dyshe teke............................................................................... 69€
Dhoma katershe me pamje nga deti...........................................98€
Dhoma katershe ekonomike...........................................................76€

16 Korrik – 31 Gusht
Dhoma dyshe me pamje deti............................................................ 89€
Dhoma dyshe teke me pamje nga deti.........................................89 €
Dhoma treshe me pamje nga deti...................................................99€
Dhoma dyshe teke....................................................................................87€
Dhoma katershe me pamje nga deti.............................................119€
Dhoma katershe ekonomike................................................................82€

 01 Shtator – 30 Shtator
Dhoma dyshe me pamje deti.............................................................. 59€
Dhoma dyshe teke me pamje nga deti..........................................59 €
Dhoma treshe me pamje nga deti.....................................................69€
Dhoma dyshe teke......................................................................................57€
Dhoma katershe me pamje nga deti...............................................79€
Dhoma katershe ekonomike................................................................62€

 (Ne cmim perfshihet mengjesi dhe cadrat)

Hotel Porto Eda

Hotel Porto Eda , gjendet tek qendra e Sarandes dhe ka dhoma vetem me pamje nga deti. Hoteli ofron vetem mengjesin. Te gjihta dhomat jane komode dhe kane te gjitha facelitetet qe nevojten.

01 – 30 Qershor
Dhoma dyshe.............................................................................. 60€

01 Korrik – 31 Gusht
Dhoma dyshe............................................................................. 80€

01 – 30 Shtator
Dhoma dyshe.............................................................................. 60€

 (Ne cmim eshte i perfshire mengjesi)

Hotel Saranda Palace - Sarandë

Qershor dhe Shtator
Dhoma dyshe........................................................................................ 65€
Dhoma dyshe side view...................................................................70€
Dhoma dyshe me pamje nga deti..............................................75€
Dhoma treshe........................................................................................85€
Suita..........................................................................................................100€

Korrik dhe Gusht
Dhoma dyshe....................................................................................... 85€
Dhoma dyshe side view...................................................................95€
Dhoma dyshe me pamje nga deti.............................................110€
Dhoma treshe......................................................................................120€
Suita..........................................................................................................140€

 (Ne cmim perfshihet mengjesi)

Hotel Olympia - Sarandë

Maj Qershor dhe 10-31 Shtator
Dhoma dyshe.............................................................................. 55€
Dhoma treshe...............................................................................65€
Dhoma katershe..........................................................................75€
Dhoma familjare ( 4 persona)..............................................85€
Dhoma familjare (5 persona)................................................95€
Golden Suite..................................................................................105€
Platinum Suite..............................................................................115€

 

01 Korrik – 25 Gusht
Dhoma dyshe.................................................................................. 80€
Dhoma treshe...................................................................................85€
Dhoma katershe..............................................................................95€
Dhoma familjare ( 4 persona).................................................105€
Dhoma familjare (5 persona)..................................................115€
Golden Suite.....................................................................................135€
Platinum Suite.................................................................................145€

26 Gusht – 09 Shtator
Dhoma dyshe.................................................................................. 75€
Dhoma treshe..................................................................................80€
Dhoma katershe.............................................................................90€
Dhoma familjare ( 4 persona)................................................100€
Dhoma familjare (5 persona).................................................110€
Golden Suite.....................................................................................130€
Platinum Suite.................................................................................140€

(Ne cmim perfshihet mengjesi)

Hotel Piccolino - Sarandë

01 – 31 Qershor
Dhoma dyshe............................................................................ 39€
Dhoma treshe............................................................................49€
Dhoma katershe......................................................................59€
Deluxe dhoma treshe me pamje nga deti................59€
Deluxe dhoma dyshe me pamje nga deti..................53€
Suita Deluxe me pamje nga deti.....................................69€

 01 – 15 Korrik
Dhoma dyshe............................................................................ 55€
Dhoma treshe............................................................................66€
Dhoma katershe.......................................................................76€
Deluxe dhoma treshe me pamje nga deti.................84€
Deluxe dhoma dyshe me pamje nga deti..................76€
Suita Deluxe me pamje nga deti...................................106€

16 Korrik – 31 Gusht
Dhoma dyshe.................................................................................. 76€
Dhoma treshe..................................................................................84€
Dhoma katershe.............................................................................94€
Deluxe dhoma treshe me pamje nga deti.......................106€
Deluxe dhoma dyshe me pamje nga deti........................96€
Suita Deluxe me pamje nga deti..........................................126€

(Ne cmim perfshihet mengjesi dhe cadrat)

Hotel Titania - Sarandë

Maj dhe Qershor
Dhoma njëshe............................................................................. 35€
Dhoma dyshe teke......................................................................40€
Dhoma dyshe dopjo...................................................................45€
Dhoma treshe.................................................................................50€
Dhoma katershe (familjare)...................................................55€

 01 Korrik – 31 Gusht
Dhoma njëshe.................................................................................. 45€
Dhoma dyshe teke...........................................................................50€
Dhoma dyshe dopjo........................................................................60€
Dhoma treshe......................................................................................65€
Dhoma katershe (familjare).......................................................70€

 (Ne cmim perfshihet mengjesi)

Hotel Barracuda - Sarandë

15 Prill – 15 Qershor
Dhoma dyshe me pamje deti............................................................. 60€
Dhoma dyshe twin me pamje anesore...........................................60€
Apartament pa kuzhine (4 persona).................................................68€
Apartamentme kuzhine ( 5- 8 persona)...........................................99€
Studio pa kuzhine ( 2 persona)..............................................................50€
Studio me kuzhine ( 3 persona + 1).....................................................60€

 16 Qershor – 09 Korrik
Dhoma dyshe me pamje deti.................................................................. 80€
Dhoma dyshe twin me pamje anesore................................................80€
Apartament pa kuzhine (4 persona)......................................................88€
Apartamentme kuzhine ( 5- 8 persona)..............................................129€
Studio pa kuzhine ( 2 persona)..................................................................60€
Studio me kuzhine ( 3 persona + 1).........................................................80€

10 Korrik – 28 Gusht
Dhoma dyshe me pamje deti.................................................................... 90€
Dhoma dyshe twin me pamje anesore..................................................90€
Apartament pa kuzhine (4 persona)........................................................99€
Apartamentme kuzhine ( 5- 8 persona).................................................159€
Studio pa kuzhine ( 2 persona).....................................................................80€
Studio me kuzhine ( 3 persona + 1)............................................................90€


29 Gusht  – 31 Shtator
Dhoma dyshe me pamje deti....................................................................... 80€
Dhoma dyshe twin me pamje anesore.....................................................80€
Apartament pa kuzhine (4 persona)...........................................................88€
Apartamentme kuzhine ( 5- 8 persona)...................................................129€
Studio pa kuzhine ( 2 persona).......................................................................60€
Studio me kuzhine ( 3 persona + 1)..............................................................80€

 (Ne cmim perfshihet mengjesi si dhe cadrat ne pishine ose plazh)

Hotel Blue Sky - Sarandë

11 Qershor – 30 Qershor dhe 01 Shtator – 15 Shtator
Dhoma njeshe............................................................................ 40€
Dhoma dyshe................................................................................45€
Dhoma dyshe me pamje nga deti......................................50€
Dhoma dyshe teke.....................................................................45€
Dhoma treshe...............................................................................55€
Dhoma treshe me pamje nga deti.....................................60€
Dhoma katershe me pamje nga deti.................................70€
Suita me pamje nga deti..........................................................110€

 

01 Korrik – 15 Korrik dhe 21 Gusht – 31 Gusht
Dhoma dyshe............................................................................60€
Dhoma dyshe me pamje nga deti..................................65€
Dhoma dyshe teke..................................................................60€
Dhoma treshe............................................................................70€
Dhoma treshe me pamje nga deti..................................75€
Dhoma katershe me pamje nga deti.............................85€
Suita me pamje nga deti......................................................130€

16 Korrik – 20 Gusht
Dhoma dyshe..............................................................................65€
Dhoma dyshe me pamje nga deti...................................70€
Dhoma dyshe teke...................................................................65€
Dhoma treshe..............................................................................75€
Dhoma treshe me pamje nga deti....................................80€
Dhoma katershe me pamje nga deti...............................90€
Suita me pamje nga deti.......................................................150€

(Ne cmim perfshihet mengjesi)

Hotel Brilant - Sarandë

01 Maj – 30 Qershor  dhe 1 Shtator – 30 Shtator
Dhoma dyshe................................................................................ 45€
Dhoma dyshe me ballkon......................................................50€
Dhoma superiore me pamje anesore nga deti...........55€
Dhoma superiore me pamje nga deti..............................60€
Dhoma superiore me  full pamje nga deti......................65€
Dhoma treshe................................................................................70€
Junior suite......................................................................................75€
Family suite....................................................................................90€

 01 Korrik – 31 Gusht
Dhoma dyshe................................................................................... 70€
Dhoma dyshe me ballkon........................................................75€
Dhoma superiore me pamje anesore nga deti............80€
Dhoma superiore me pamje nga deti................................85€
Dhoma superiore me  full pamje nga deti.......................90€
Dhoma treshe................................................................................95€
Junior suite......................................................................................100€
Family suite....................................................................................140€

Hotel Kaonia - Sarandë

01 Qershor – 15 Korrik dhe 1 Shtator – 20 Shtator
Dhoma standarte teke........................................................................... 38€
Dhoma standarte dyshe (twin beds)...............................................47€
Dhoma dyshe dopjo me pamje nga deti.....................................55€
Dhoma 1 dopio + 1 tek me pamje nga deti...............................67€

 16 Korrik – 31 Gusht
Dhoma standarte teke.................................................................. 41€
Dhoma standarte dyshe (twin beds).......................................55€
Dhoma dyshe dopjo me pamje nga deti...............................65€
Dhoma 1 dopio + 1 tek me pamje nga deti.........................80€

 Ne cmim perfshihet fjetja me mengjes

 

 

Sharr Travel sjell ofertat më të mira për pushime  në rivierat më të mira në rajon, me çmimet më fantasike në:

PUSHIME NË SHQIPËRI

PUSHIME NË TURQI

PUSHIME NË GREQI

PUSHIME NË MAQEDONI

PUSHIME NË MAL TË ZI

Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit. Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.  Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo

Bashkohuni me ne

Bashkohu me ne në Facebook dhe merrni informatat mbi ofertat më të reja direkt nga faqja zyrtare e Sharr Travel dhe përfitoni zbritje të ndryshme

Sharr Travel Facebook