Hyrja në sistemin e ri të rezervimeve
Sharr Travel Contact

Prishtine:

Tel:  (0) 38 610 015

Prishtine:

Tel:  (0) 38 610 016

Prizren:                                     Email:
Tel:  (0) 29 224 016       [email protected]

Sharr Travel Contact Sharr Travel Contact
Kushtet për agjent

Aplikimi

Sharr Travel mirëpret bashkëpunimet me agjencitë e tjera.

Të gjitha agjencitë që janë të interesuara për tu bëre agjent duhet :

1. Të plotësojnë aplikacionin këtu

2. Të dërgojnë në [email protected] certifikaten e regjistrimit të biznesit dhe certifikatën e numrit fiskal.

Pas pranimit të aplikacionit tuaj, ne do ju kontaktojmë për hapat e mëtutjeshëm.

 - Secili agjent ka mundësinë për të shitur bileta online nga sistemi ynë. 


 Për të qenë shfrytëzues I sistemit së pari duhet të bëhet marrëveshja me menaxhmentin, ku caktohet edhe përqindja e fitimit të agjentit.

Pagesat për rezervime mund të bëhen permes deponimeve bankare, ose dorëzimit të parave tek menaxhmneti I Sharr travel, varesisht nga marrëveshja e bërë.

Agjentët mund të lëshojnë biletën vetëm atëherë kur kryhet pagesa nga ana e pasagjerit.

Për çdo anulim ose ndryshim të biletës agjentët duhet të na kontaktojnë.  Anulimet ose ndryshimet nga ana e agjentëve mund të ndëshkohen.

Rreth sistemit

Secili agjent ka fjalëkalimin dhe të dhënat sekrete të cilat mundësojnë perdorimin e sistemit.  Secili agjent është përgjegjës për ruajtjen e këtyre të dhënave, andaj në rast të ndonjë dyshimi se llogaria juaj është keqpërdorur ju duhet menjëherë të njoftoni stafin tonë. 

Problemet teknike

Në çoftëse hasni në ndonjë problem teknik gjatë rezervimeve në sistem, jeni të obliguar të kontaktoni stafin tone për tu siguruar rreth udhëtimit, rezervimit dhe orarit. 

Në rast të ndonjë gabimi në rezervim dhe pamundësisë për të përmirësuar atë, kontaktoni stafin tonë për të bërë korigjimet e nevojshme.

Mbyllja e llogarisë

Sharr Travel bartë të drejtat për mbyllje të llogarisë në rast të mospagesës së obligimeve dhe zgjidhjen e problemit permes procedurave ligjore.
Agjentët janë të obliguar që të kryejnë shkarkimin tek Sharr Travel më së largu një javë pas shitjes së biletës.

Për çdo gjë shtesë rreth rregullores ju mund të informoheni duke na kontaktuar.

PUSHIME NË SHQIPËRI

PUSHIME NË TURQI

PUSHIME Durrës ME NË MAQEDONI

PUSHIME NË MAL TË ZI

Sharr Travel është agjenci turistike e regjistruar në Kosovë me liçencë operimi brenda dhe jashtë vendit. Për rezervime dhe konfirmime ju lutem kontaktoni zyret tona përmes faqes së kontaktit.  Materialet e publikuara në këtë faqe janë pronë e Sharr Travel dhe nuk mund të përdoren pa autorizim.

Design by Tickmedia Creative Studio
Prishtina, Kosovo

Bashkohuni me ne

Bashkohu me ne në Facebook dhe merrni informatat mbi ofertat më të reja direkt nga faqja zyrtare e Sharr Travel dhe përfitoni zbritje të ndryshme

Sharr Travel Facebook